DETEKTYWISTYKA O NAS WINDYKACJA CENNIK KONTAKT

dla osób fizycznych
dla przedsiębiorców
lokalizacja GPS
odzyskiwanie danych
wykrywanie podsłuchów
 

DETEKTYWISTYKA / dla osób fizycznych

Licencjonowani detektywi z Agencji Detektywistycznej Solum zapewniają pomoc w sprawach rozwodowych, wykrywają i dokumentują  przypadki niewierności partnerskiej i zdrady małżeńskiej. Po zebraniu dowodów, przygotują profesjonalny materiał dowodowy do sądu.

OBSERWACJA I SPRAWDZENIE OSÓB
  • sprawdzenie sposobu spędzania wolnego czasu przez dziecko, żonę, męża, miejsc przebywania oraz ustalenie osób w towarzystwie których się znajdują
  • ustalenia adresów do celów prawnych

Ustalenia majątkowe – poszukiwanie i ustalanie majątku ruchomego i nieruchomego, ustalanie wysokości dochodów oraz wielkości zadłużenia.

Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się.

Poszukiwanie mienia.

Windykacja należności - więcej informacji w zakładce WINDYKACJA

Zbieranie informacji i dowodów w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa
i wykroczenia skarbowe i innych.

Doradztwo i pomoc w sprawach z różnych dziedzin prawa, obejmująca pomoc w sporządzaniu pism do instytucji państwowych.

Inne wyżej nie wymienione po wcześniejszej konsultacji z prywatnym detektywem.

Każde zlecenie kończy się sporządzeniem pisemnego sprawozdania z wykonania usługi detektywistycznej zawierającym zakres, przebieg oraz efekt przeprowadzonych czynności i jest przekazywane wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego zleceniodawcy.