Agencja Detektywistyczna Solum | SOLUM DETEKTYW KRAKÓW
O NAS OFERTA USŁUGI CENNIK KONTAKT


ZADZWOŃ DO DETEKTYWA
512 531 552
 

O NAS


agencja
współpraca

Agencja detektywistyczna SOLUM świadczy profesjonalne usługi detektywistyczne zapewniając najwyższy poziom dyskrecji.

Detektywi zatrudnieni w agencji SOLUM to fachowcy posiadający bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. w czasie służby w policji w wydziałach do walki z przestępczością gospodarczą, kryminalnym oraz techniki operacyjnej. Właściciel, detektyw Krzysztof Bijak jest byłym naczelnikiem wydziału kryminalnego. Zdobyte umiejętności przekładają się na wysoką skuteczność realizacji spraw, powierzanych przez klientów. Obszar działania naszej agencji to nie tylko Kraków i województwo małopolskie, ale także, dzięki rozległym kontaktom zawodowym, cała Polska.

Oferta naszej agencji detektywistycznej skierowana jest do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, którzy z różnych względów potrzebują fachowej i rzetelnej pomocy prywatnego detektywa w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (sprawy rozwodowe), poszukiwania osób i mienia, przeprowadzenia wywiadu gospodarczego, wykonaniu ustaleń majątkowych, zebraniu dowodów w sprawach w których toczy się postępowanie karne oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ochrony znaków towarowych, nazw handlowych, ujawnienia czynów nieuczciwej konkurencji i zebranie dowodów w tym zakresie, weryfikacji prawdziwości danych dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym, doradztwa związanego z ryzykiem inwestycyjnym i innych.

Agencja detektywistyczna SOLUM spełnia wszystkie wymogi formalne do prowadzenia działalności, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Posiada wpis do rejestru działalności detektywistycznej Ministra Spraw Wewnętrznych nr RD-9/2013 oraz licencję na wykonywanie usług detektywistycznych nr 0001571 wydaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.


Współpracujemy z Kancelarią BGS Bijak, Gąska, Śladowski - Radcowie Prawni i Adwokaci

ul. Przemysłowa 13 lok. 5, 30-701 Kraków
tel. 12 378 45 55, fax 12 378 41 11OFERTA


dla przedsiębiorców
dla osób fizycznych

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WYWIAD GOSPODARCZY:
 • ustalenia rodzaju prowadzonej działalności, miejsc wykonywania oraz jej skali
 • ustalenie majątku firmy, jej obrotów i zadłużenia
 • ustalenie dotychczasowych kontrahentów i zebranie opinii
 • wywiady osobowe dotyczące członków zarządu spółek, prezesów, właścicieli firm itp.
 • ocena ryzyka związanego z podpisaniem umowy

SPRAWDZENIE UCZCIWOŚCI PRACOWNIKÓW ORAZ PRAWDZIWOŚCI PREZENTOWANYCH DANYCH PRZEZ KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW:
 • weryfikacja sposobu wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
 • sprawdzenie w jaki sposób i do jakich celów wykorzystywane jest mienie firmowe
 • weryfikacja danych zawartych w CV
 • potwierdzanie posiadanego wykształcenia oraz deklarowanych umiejętności
 • sprawdzenie wcześniejszych miejsc zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, opinii w miejscu pracy

Pozyskiwanie informacji i dowodów dotyczących bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w tym w zakresie.

Ustalanie osób i firm dopuszczających się czynów nieuczciwej konkurencji, ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy handlowej.

Sprawdzenia wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.

USTALENIA MAJĄTKOWE:
 • źródła oraz wysokość dochodów
 • posiadany majątek ruchomy i nieruchomy
 • występowanie oraz wysokość aktualnego oraz wcześniejszego zadłużenia
 • ustalenie wierzycielI

Zbieranie informacji i dowodów na potrzeby prowadzonego postępowania karnego, karno – skarbowego oraz w sprawie o wykroczenia skarbowe.

Inne po wcześniejszym ustaleniu przedmiotu zlecenia i konsultacji z detektywem, zapraszamy do naszej agencji detektywistycznej.

Każde zlecenie kończy się sporządzeniem pisemnego sprawozdania zawierającym zakres, przebieg oraz efekt przeprowadzonych czynności i jest przekazywane wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego zleceniodowacy.


OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Pomoc w sprawach rozwodowych, wykrywanie i dokumentowanie przypadków zdrady małżeńskiej. Przygotowanie materiału dowodowego do sądu.

OBSERWACJA I SPRAWDZENIE OSÓB
 • sprawdzenie sposobu spędzania wolnego czasu przez dziecko, żonę, męża, miejsc przebywania oraz ustalenie osób                       w towarzystwie których się znajdują,
 • ustalenia adresów do celów prawnych

Ustalenia majątkowe – poszukiwanie i ustalanie majątku ruchomego i nieruchomego, ustalanie wysokości dochodów oraz wielkości zadłużenia.

Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się.

Poszukiwanie mienia.

Windykacja należności.

Zbieranie informacji i dowodów w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa               i wykroczenia skarbowe i innych.

Doradztwo i pomoc w sprawach z różnych dziedzin prawa, obejmująca pomoc w sporządzaniu pism do instytucji państwowych.

Inne wyżej nie wymienione po wcześniejszej konsultacji z prywatnym detektywem.

Każde zlecenie kończy się sporządzeniem pisemnego sprawozdania zawierającym zakres, przebieg oraz efekt przeprowadzonych czynności i jest przekazywane wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego zleceniodawcy.


USŁUGI

Odzyskiwanie danych
Odzyskujemy dane wykasowane z telefonów komórkowych tj SMS - y, zdjęcia, kontakty zarówno usunięte celowo jak i przez działanie szkodliwego oprogramowania.

Lokalizacja GPS
Monitoring pojazdów, przesyłek przy użyciu lokalizatora GPS - wypożyczamy urządzenia posiadające własne zasilanie mogące pracować do 2 – 3 tygodni bez konieczności ładowania, podając lokalizację śledzonego obiektu nawet co 10 sekund.

Windykacja – odzyskiwanie należności
W ramach usług windykacyjnych podejmujemy działania, które mają za zadanie doprowadzić do skutecznego odzyskania Państwa należności od dłużników. Dzięki szerokiemu spektrum działań, które są w naszej ofercie, każdy przypadek jest indywidulnie analizowany, a środki windykacyjne dobierane, tak by nie tracąc czasu na podejmowanie nieskutecznych działań, skupić się na tych, które z uwagi na sytuacje dłużnika dają największe szanse na odzyskanie wyegzekwowanie długu.
Spośród ofert na rynku windykacji należności odznaczamy się:

 • indywidulanym podejściem do każdej powierzonej nam sprawy,
 • zaangażowaniem ukierunkowanym na osiągnięcie sukcesu,
 • dobieraniem środków windykacyjnych w celu możliwie jak najszybszej egzekucji długu,
 • wsparciem detektywów, radców prawnych, adwokatów oraz syndyków

W ramach windykacji należności oferujemy:

1) windykację pozasądową:

 • telefoniczną, korespondencyjną, bezpośrednią poprzez windykatorów terenowych,
 • negocjacje w celu ustalenia planu spłat długów i jego zabezpieczenia,
 • ujawnienie dłużnika w publicznych rejestrach.

2) windykacje sądową przez współpracujących z nami radców prawnych i adwokatów, specjalistów w sprawach dochodzenia należności:

 • przygotowanie i wniesienie do sądu pozwu oraz innych pism procesowych,
 • prowadzenie spraw sądowych w celu uzyskania wyroku zasądzającego od dłużnika dochodzone należności,
 • kierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika i czuwaniem nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
 • ustanowienie zabezpieczeń na majątku dłużnika (w szczególności hipotek).

3) windykację upadłościową:

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 •  czuwanie nad postępowaniem upadłościowym.


CENNIK


Z uwagi na różnorodny charakter przyjmowanych do realizacji spraw, każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie.

Wysokość wyceny uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, czasu trwania, ilości osób przewidzianych do jej realizacji. Klient omawia sprawę w trakcie bezpłatnych konsultacji z detektywem, podczas których po zapoznaniu się ze szczegółami zostaje uzgodniona cena za usługę i w przypadku jej akceptacji zostaje sporządzona umowa.

Zapraszamy do naszego biura przy ul. Przemysłowej 13 lok. 5 w Krakowie.


KONTAKT
Agencja Detektywistyczna Solum
ul. Przemysłowa 13 lok. 5
30-701 Kraków
tel. 512 531 552
fax 12 378 41 11

biuro@solumdetektyw.pl

Przed złożeniem wizyty w naszym biurze prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dokładnego terminu spotkania. Pozwoli to na zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na zapoznanie się z Państwa sprawą i omówienie zakresu czynności koniecznych do wykonania.


Wyślij wiadomość:
ZADZWOŃ DO DETEKTYWA
512 531 552
© 2015 Solum Detektyw