Cennik

Z uwagi na różnorodny charakter przyjmowanych do realizacji spraw, każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie.

Wysokość wyceny uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, czasu trwania, ilości osób przewidzianych do jej realizacji. Klient omawia sprawę w trakcie bezpłatnych konsultacji z detektywem, podczas których, po zapoznaniu się ze szczegółami zostaje uzgodniona cena za usługę i w przypadku jej akceptacji zostaje sporządzona umowa.

Zapraszamy do naszego biura przy ul. Przemysłowej 13 lok. 5 w Krakowie.

Cennik – obserwacja

Stawki godzinowe – stosowane w przypadku prowadzenia obserwacji – dotyczy najczęściej spraw rodzinnych (pozyskanie materiału do sprawy rozwodowej), ustalenia sposobu spędzania czasu przez dziecko itp. oraz np. spraw z zakresu kontroli pracowników na zwolnieniach lekarskich. Wysokość stawki za godzinę obserwacji uzależniona jest od ilości osób zaangażowanych do jej prowadzenia.

Ryczałt

Ryczałt – taki rodzaj wynagrodzenia stosowany jest do spraw w których nie jest istotny czas rozpoczęcia i zakończenia czynności w danym dniu. Dotyczy to m.in. spraw w zakresie poszukiwania majątku, wywiadu gospodarczego, wywiadu dotyczącego osoby, poszukiwaniu osób i mienia itd. W takich przypadkach cena za usługę ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się ze szczegółami. Jej wysokość uzależniona jest m.in. od odległości do miejsca wykonywania czynności, kosztów noclegów, kosztów uzyskania informacji itd.

Cennik od powierzchni

Stawka za powierzchnię – dotyczy usługi wykrywania podsłuchów i innych urządzeń inwigilacyjnych. Cena za m2 przeszukiwanego pomieszczenia ceny od 25 do 35 zł netto.

Ceny za wykrycie lokalizatora GPS

Wykrywanie lokalizatora w pojeździe – ceny od 400 do 600 zł. netto.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków