30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 13 lok. 5 +48 512 531 552 biuro@solumdetektyw.pl

 Detektyw, usługi detektywistyczne - Kraków

Usługi detektywistyczne - Kraków

Agencja detektywistyczna SOLUM od 2013 r. świadczy profesjonalne usługi detektywistyczne zapewniając najwyższy poziom dyskrecji. Nasze biuro detektywistyczne zatrudnia licencjonowanych detektywów - fachowców posiadających bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. w czasie służby w policji w wydziałach do walki z przestępczością gospodarczą, kryminalnym oraz techniki operacyjnej. Detektyw Krzysztof Bijak, właściciel agencji detektywistycznej SOLUM, jest byłym naczelnikiem wydziału kryminalnego oraz funkcjonariuszem wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Posiadane doświadczenie, wiedza i kontakty zawodowe przekładają się na wysoką skuteczność realizacji spraw powierzanych przez klientów. Działamy w głównej mierze w Krakowie i województwie małopolskim. Jeśli wymaga tego sytuacja i dobro sprawy działamy na terenie całej Polski jak i w krajach Unii Europejskiej.

Ofertę naszej agencji detektywistycznej kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców, którzy z różnych względów znaleźli się w sytuacji wymagającej podjęcia działań przez prywatnego detektywa.

Czynności detektywa realizowane dla osób prywatnych przez nasze biuro

Nasze usługi detektywistyczne obejmują:

- sprawy z zakresu prawa rodzinnego (sprawy rozwodowe), wykrywanie i dokumentacja przypadków niewierności partnerskiej i zdrady małżeńskiej, ustalenie sposobu spędzania wolnego czasu przez dziecko, żonę, męża, miejsc przebywania, ustalenia personaliów osób w towarzystwie których się znajdują, przeprowadzenia wywiadu na ich temat,

- ustalenia majątkowe, poszukiwanie majątku ruchomego i nieruchomego, źródeł dochodu, ustalenie miejsca pracy itp.

- poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się, poszukiwanie mienia utraconego w wyniku przestępstwa,

- zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, ustalanie świadków itp.

- windykacja należności - sądowa i pozasądowa

- wykrywanie podsłuchów - urządzeń podsłuchowych zainstalowanych w mieszkaniach, biurach, salach konferencyjnych itp. działających w technologii cyfrowej jak i analogowej. Ponadto wykrywamy ukryte kamery bezprzewodowe aktywne telefony komórkowe, dyktafony, lokalizatory GPS w samochodach.

Czynności detektywa realizowane dla przedsiębiorców przez nasze biuro

Nasze usługi detektywistyczne obejmują:

- przeprowadzenia kompleksowego wywiadu gospodarczego, wykonanie ustaleń majątkowych, zebranie dowodów w sprawach w których toczy się postępowanie karne oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ochrony znaków towarowych, nazw handlowych, ujawnienia czynów nieuczciwej konkurencji i zebranie dowodów w tym zakresie, weryfikacji prawdziwości danych dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym, doradztwa związanego z ryzykiem inwestycyjnym i innych.

Usługi detektywistyczne - Kraków 2

Agencja detektywistyczna SOLUM spełnia wszystkie wymogi formalne do prowadzenia działalności, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Posiada wpis do rejestru działalności detektywistycznej Ministra Spraw Wewnętrznych nr RD-9/2013 oraz licencję na wykonywanie usług detektywistycznych nr 0001571 wydaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Każdy detektyw pracujący w agencji detektywistycznej SOLUM również posiada licencję detektywa.

Podpisując umowę z naszą agencją detektywistyczną macie Państwo gwarancje, że rozwiązaniem Państwa problemów zajmą się profesjonalny detektyw, czynności wykonane będą rzetelnie i na najwyższym poziomie, a ich efekt będzie stanowił mocny dowód do wykorzystania w sporach sądowych.

 

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynnosci, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych nie stosuje sie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.)