30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 13 lok. 5 +48 512 531 552 biuro@solumdetektyw.pl

 

Prywatny detektyw - Kraków

Usługi detektywistyczne dla osób prywatnych

 

Prywatny detektyw SOLUM świadczy usługi dla klientów indywidualnych w następujących obszarach:

Prywatny detektyw - KrakówSPRAWY RODZINNE

Wykrywamy i dokumentujemy  przypadki niewierności partnerskiej i zdrady małżeńskiej. Usługi detektywistyczne w tego typu sprawach obejmują obserwacje osób, miejsc, obiektów, ustalamy tożsamość osób z którymi poddani obserwacji się spotykają i przeprowadzamy rzetelny i kompleksowy wywiad na ich temat. Ustalamy adresy do celów prawnych. Po zebraniu dowodów, przygotowujemy profesjonalny materiał foto – video oraz sprawozdanie z przeprowadzonych czynności detektywistycznych, który szczególnie w sprawach rozwodowych będzie stanowił mocny materiał dowodowy w sądzie.

 

Prywatny detektyw 2 - KrakówOBSERWACJA I SPRAWDZENIA OSÓB

Prowadzimy obserwacje w celu ustalenia sposobu spędzania czasu przez współmałżonków, partnerów, dzieci. Obserwacji poddajemy także m.in. opiekunki do dzieci w czasie sprawowania opieki i w razie potrzeby przeprowadzamy wywiad na ich temat.

 

USTALENIA MAJĄTKOWE

Przeprowadzamy kompleksowe usługi detektywistyczne i pozyskujemy wiedzę w zakresie ustalenia źródeł i wysokości dochodu, posiadanego mienia ruchomego i nieruchomego, miejsca pracy i zajmowanego stanowiska.

 

Prywatny detektyw 3 - Kraków

SPRAWY KARNE

Jeśli stali się Państwo poszkodowanymi w wyniku przestępstwa, prywatny detektyw w ramach czynności detektywistycznych podejmie działania w celu pozyskanie materiału dowodowego w sprawie m.in ustali ewentualnych świadków zdarzenia, dokona rozpytań i wywiadów itp. Ponadto zbierzemy informacje i dowody w sprawach, w których toczy się postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

 

POSZUKIWANIE OSÓB

Prywatny detektyw przeprowadzi czynności detektywistyczne mające na celu ustalenie miejsca pobytu osoby zaginionej lub ukrywającej się.


Usługi detektywistyczne - KrakówPOSZUKIWANIE MIENIA

Podejmujemy działania w zakresie poszukiwania mienia utraconego w wyniku przestępstwa. Usługi detektywistyczne w tym zakresie podejmujemy wyłącznie po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą i ocenie co do rokowań na ich pozytywne zakończenie.

 

WINDYKACJA

Pełną informacja dotycząca usługi windykacji znajdą Państwo w odrębnej zakładce.: Windykacja. 

 

Usługi detektywistyczne - Kraków 1POZOSTAŁE

Nasze prywatny detektyw poprowadzi również sprawy, które nie zostały wyżej wymienione, które są dla Państwa ważne i wymagają wyjaśnienia , a których rozwiązanie możliwe jest w ramach usługi detektywistycznej. Takie sprawy omawiane są z detektywem w ramach bezpłatnej konsultacji i po ocenie czy są rokowania na efektywne ich zakończenie, zostają ustalone warunki i podpisana umowa.

Każde zlecenie kończy się sporządzeniem pisemnego sprawozdania z wykonania usługi detektywistycznej zawierającym zakres, przebieg oraz efekt przeprowadzonych czynności i jest przekazywane wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego zleceniodawcy.

Prowadząc sprawę detektywistyczną prywatny detektyw pozostaje w stałym kontakcie ze zlecającym i na bieżąco informuje o efektach podejmowanych działań.

 

W dziale BLOG znajdziecie Państwo informacje na tematy związane z prowadzoną przez nas działalnością detektywistyczną. Przybliżymy Państwu zakres  naszych usług oraz znajdziecie ciekawe i mamy nadzieję przydatne informacje na tematy związane pośrednio lub bezpośrednio z działalnością prywatnego detektywa. Postaramy się także rozwiać niektóre wątpliwości z jakimi spotykamy się w rozmowach z klientami.