30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 13 lok. 5 +48 512 531 552 biuro@solumdetektyw.pl
Windykacja

Detektyw, Usługi detektywistyczne, agencja detektywistyczna - Kraków 

Usługi detektywistyczne - Kraków

WINDYKACJA

Nasze usługi detektywistyczne obejmują działania, które mają za zadanie doprowadzić do skutecznego odzyskania Państwa należności od dłużników. Dzięki szerokiemu spektrum działań, które są w naszej ofercie, każdy przypadek jest indywidualnie analizowany, a środki windykacyjne dobierane, tak by nie tracąc czasu na podejmowanie nieskutecznych działań, skupić się na tych, które z uwagi na sytuacje dłużnika dają największe szanse na odzyskanie wyegzekwowanie długu.

Spośród ofert na rynku windykacji należności odznaczamy się:
- indywidualnym podejściem do każdej powierzonej nam sprawy,
- zaangażowaniem ukierunkowanym na osiągnięcie sukcesu,
- dobieraniem środków windykacyjnych w celu możliwie jak najszybszej egzekucji długu,
- wsparciem detektywów, radców prawnych, adwokatów oraz syndyków

W ramach windykacji należności oferujemy windykację pozasądową i windykację sądowąAgencja detektywistyczna - Kraków

Windykacja pozasądowa

Nasze usługi detektywistyczne obejmują:
- windykacje telefoniczną, korespondencyjną, bezpośrednią poprzez windykatorów terenowych,
- negocjacje w celu ustalenia planu spłat długów i jego zabezpieczenia,
- ujawnienie dłużnika w publicznych rejestrach.

Windykacja sądowa podejmowana przez współpracujących z nami radców prawnych i adwokatów, specjalistów w sprawach dochodzenia należności:
- przygotowanie i wniesienie do sądu pozwu oraz innych pism procesowych,
- prowadzenie spraw sądowych w celu uzyskania wyroku zasądzającego od dłużnika dochodzone należności,
- kierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika i czuwanie nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
- ustanowienie zabezpieczeń na majątku dłużnika (w szczególności hipotek).

Windykacja upadłościowa:
- przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,
- czuwanie nad postępowaniem upadłościowym.