30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 13 lok. 5 +48 512 531 552 biuro@solumdetektyw.pl

detektyw
SOLUM

Tel. 512 531 552

Detektyw
dla firm.

Wykrywanie
Podsłuchu.

Prywatny
detektyw.

Prywatny detektyw.

Slider

 

Agencja detektywistyczna SOLUM - Kraków

Detektyw dla osób prywatnych oraz dla firm, wykrywanie podsłuchów, odzyskiwanie danych, windykacja

Agencja detektywistyczna SOLUM świadczy usługi detektywistyczne w następujących obszarach: detektywistyka dla osób fizycznych, detektywistyka dla przedsiębiorców, odzyskiwanie danych, windykacja, wykrywanie podsłuchu. Posiadamy doświadczenie w pracy operacyjnej w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej jak i kryminalnej zdobyte podczas służby w policji. Na rynku usług detektywistycznych jesteśmy od początku 2013 r.

Dysponujemy zaawansowanym sprzętem w tym detektorem złącz nieliniowych do wykrywania wszelkich urządzeń podsłuchowych i inwigilacyjnych, dyktafonów nawet jeśli są wyłączone, ukrytych kamer i lokalizatorów GPS. Gwarantujemy najwyższy poziom profesjonalizmu oraz wysoką skuteczność realizowanych spraw przy zapewnieniu całkowitej dyskrecji.

Na Państwa zlecenie prywatny detektyw przeprowadzi m.in. obserwacje i ustalenia w sprawach rodzinnych, ustalimy składniki majątkowe dłużników, ujawnimy przypadki i zbierzemy dowody w sprawach naruszenia umów o zakazie konkurencji, bezprawnego wykorzystywania znaków towarowych, podrabiania produktów, zbierzemy dowody w sprawach, w których toczy się postępowanie karne oraz karno – skarbowe, sporządzimy profesjonalny wywiad gospodarczy, sprawdzimy uczciwość pracowników i inne. Skuteczność i profesjonalizm potwierdzają otrzymywane referencje. Agencja detektywistyczna SOLUM działa na podstawie licencji wydanej przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz posiada wpis do rejestru działalności detektywistycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr RD – 9/2013.

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

Czynności detektywa realizowane dla osób prywatnych przez nasze biuro

Nasze usługi detektywistyczne obejmują:

- sprawy z zakresu prawa rodzinnego (sprawy rozwodowe), wykrywanie i dokumentacja przypadków niewierności partnerskiej i zdrady małżeńskiej, ustalenie sposobu spędzania wolnego czasu przez dziecko, żonę, męża, miejsc przebywania, ustalenia personaliów osób w towarzystwie których się znajdują, przeprowadzenia wywiadu na ich temat,

- ustalenia majątkowe, poszukiwanie majątku ruchomego i nieruchomego, źródeł dochodu, ustalenie miejsca pracy itp.

- poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się, poszukiwanie mienia utraconego w wyniku przestępstwa,

- zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, ustalanie świadków itp.

- windykacja należności - sądowa i pozasądowa

- wykrywanie podsłuchów - urządzeń podsłuchowych zainstalowanych w mieszkaniach, biurach, salach konferencyjnych itp. działających w technologii cyfrowej jak i analogowej. Ponadto wykrywamy ukryte kamery bezprzewodowe aktywne telefony komórkowe, dyktafony, lokalizatory GPS w samochodach.

 

Czynności detektywa realizowane dla przedsiębiorców przez nasze biuro

Nasze usługi detektywistyczne obejmują:

- przeprowadzenia kompleksowego wywiadu gospodarczego, wykonanie ustaleń majątkowych, zebranie dowodów w sprawach w których toczy się postępowanie karne oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ochrony znaków towarowych, nazw handlowych, ujawnienia czynów nieuczciwej konkurencji i zebranie dowodów w tym zakresie, weryfikacji prawdziwości danych dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym, doradztwa związanego z ryzykiem inwestycyjnym i innych.

Usługi detektywistyczne - Kraków 2

Agencja detektywistyczna SOLUM spełnia wszystkie wymogi formalne do prowadzenia działalności, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Posiada wpis do rejestru działalności detektywistycznej Ministra Spraw Wewnętrznych nr RD-9/2013 oraz licencję na wykonywanie usług detektywistycznych nr 0001571 wydaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Każdy detektyw pracujący w agencji detektywistycznej SOLUM również posiada licencję detektywa.

Podpisując umowę z naszą agencją detektywistyczną macie Państwo gwarancje, że rozwiązaniem Państwa problemów zajmą się profesjonalny detektyw, czynności wykonane będą rzetelnie i na najwyższym poziomie, a ich efekt będzie stanowił mocny dowód do wykorzystania w sporach sądowych.

 

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynnosci, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych nie stosuje sie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.)

 

Nasze usługi wykonujemy na terenie województwa małopolskiego, w szczególności w miastach: Skawina, Wieliczka, Bochnia.

Czym się zajmujemy?

 Nasze referencje

Potwierdzona skuteczność !

Doświadczeni licencjonowani prywatni detektywi, specjaliści z zakresu techniki operacyjnej oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i kryminalnej.

Przez osiem lat działalności na rynku usług detektywistycznych zdobyliśmy duże zaufanie klientów. Profesjonalizm i skuteczność świadczonych przez nas usług detektywistycznych potwierdzają uzyskane referencje.

POZNAJ NASZE REFERENCJE

Prywatny detektyw - Kraków
 Prywatny detektyw - Kraków 2