Prywatny detektyw SOLUM świadczy usługi dla klientów indywidualnych w następujących obszarach:

OBSERWACJA I SPRAWDZENIA OSÓB

Sprawy rodzinne

Wykrywamy i dokumentujemy  przypadki niewierności partnerskiej i zdrady małżeńskiej. Usługi detektywistyczne w tego typu sprawach obejmują obserwacje osób, miejsc, obiektów, ustalamy tożsamość osób z którymi poddani obserwacji się spotykają i przeprowadzamy rzetelny i kompleksowy wywiad na ich temat. Ustalamy adresy do celów prawnych. Po zebraniu dowodów, przygotowujemy profesjonalny materiał foto – video oraz sprawozdanie z przeprowadzonych czynności detektywistycznych, który szczególnie w sprawach rozwodowych będzie stanowił mocny materiał dowodowy w sądzie.

Obserwacja i sprawdzenia osób

Prowadzimy obserwacje w celu ustalenia sposobu spędzania czasu przez współmałżonków, partnerów, dzieci. Obserwacji poddajemy także m.in. opiekunki do dzieci w czasie sprawowania opieki i w razie potrzeby przeprowadzamy wywiad na ich temat.

Ustalenia majątkowe

Przeprowadzamy kompleksowe usługi detektywistyczne i pozyskujemy wiedzę w zakresie ustalenia źródeł i wysokości dochodu, posiadanego mienia ruchomego i nieruchomego, miejsca pracy i zajmowanego stanowiska.

Sprawy karne

Jeśli stali się Państwo poszkodowanymi w wyniku przestępstwa, prywatny detektyw w ramach czynności detektywistycznych podejmie działania w celu pozyskanie materiału dowodowego w sprawie m.in ustali ewentualnych świadków zdarzenia, dokona rozpytań i wywiadów itp. Ponadto zbierzemy informacje i dowody w sprawach, w których toczy się postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Poszukiwanie osób

Prywatny detektyw przeprowadzi czynności detektywistyczne mające na celu ustalenie miejsca pobytu osoby zaginionej lub ukrywającej się.

Poszukiwanie mienia

Podejmujemy działania w zakresie poszukiwania mienia utraconego w wyniku przestępstwa. Usługi detektywistyczne w tym zakresie podejmujemy wyłącznie po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą i ocenie co do rokowań na ich pozytywne zakończenie.

Windykacja

Pełną informacja dotycząca usługi windykacji znajdą Państwo w odrębnej zakładce.: Windykacja.

Pozostałe

Nasze prywatny detektyw poprowadzi również sprawy, które nie zostały wyżej wymienione, które są dla Państwa ważne i wymagają wyjaśnienia , a których rozwiązanie możliwe jest w ramach usługi detektywistycznej. Takie sprawy omawiane są z detektywem w ramach bezpłatnej konsultacji i po ocenie czy są rokowania na efektywne ich zakończenie, zostają ustalone warunki i podpisana umowa.

Każde zlecenie kończy się sporządzeniem pisemnego sprawozdania z wykonania usługi detektywistycznej zawierającym zakres, przebieg oraz efekt przeprowadzonych czynności i jest przekazywane wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego zleceniodawcy.

Prowadząc sprawę detektywistyczną prywatny detektyw pozostaje w stałym kontakcie ze zlecającym i na bieżąco informuje o efektach podejmowanych działań.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków