Dla przedsiębiorców DETEKTYW Kraków

Detektyw dla firm – Kraków

Biuro i usługi detektywistyczne dla przedsiębiorców

Agencja detektywistyczna SOLUM prowadzi czynności w sprawach na zlecenie podmiotów gospodarczych w następujących obszarach

Wywiad gospodarczy

Detektyw dla firm z naszej agencji detektywistycznej przeprowadzi kompleksowy wywiad gospodarczy w ramach którego pozyska wiedzę w zakresie:
– ustalenia miejsc wykonywania konkurencyjnej działalności oraz jej skalę, wielkość i strukturę zatrudnienia, majątek, zadłużenie
– ustalenie wcześniejszych kontrahentów oraz poznają ich opinię
– poddamy analizie zebrane informacje i ocenimy poziom ryzyka związanego z nawiązaniem współpracy i podpisaniem umowy.

Nieuczciwa konkurencja

W ramach tego zagadnienia nasze biuro detektywistyczne dla przedsiębiorców realizuje czynności mające na celu ochronę interesów przedsiębiorców przed bezprawnymi działaniami podejmowanymi na ich szkodę. W szczególności zbieramy informacje i dowody oraz ustalamy osoby odpowiedzialne za naruszenie, ujawnienie i wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa, kopiowania produktów, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o swoim lub cudzym przedsiębiorstwie, utrudnianie dostępu do rynku itp.

Sprawdzenie uczciwości i lojalności pracowników, ochrona pracodawców przed podejmowaniem działań na ich szkodę

Nasze usługi detektywistyczne dla firm:

-weryfikacja sposobu wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, sprawdzenie w jaki sposób i do jakich celów wykorzystywane jest mienie firmowe
– weryfikacja danych zawartych w CV
– sprawdzenie historii zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, opinii w miejscach pracy
– weryfikacja przed zatrudnieniem

Zakaz konkurencji(działania konkurencyjne wobec pracodawcy)

W tym obszarze przeprowadzamy czynności detektywistyczne w efekcie których pozyskujemy wiedzę w zakresie naruszenia przepisów dotyczących zakazu konkurencji w tym:
– zebranie dowodów w sprawie uczestnictwa w spółce konkurencyjnej i zajmowania się interesami konkurencyjnymi przez członków zarządu
– zebranie dowodów na prowadzenie przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie i po ustaniu stosunku pracy
– weryfikacja dotrzymywania warunków umów o zakazie konkurencji

Weryfikacja szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym

Sprawdzenie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym (zapobieganie wyłudzeniom i ich ujawnianie). W ramach tych czynności detektywi ustalą stan faktyczny i zasadność roszczeń wysuwanych wobec firm ubezpieczeniowych w obszarach:

– weryfikacja stanu osób, które uległy wypadkom np. w pracy, komunikacyjnym, w wyniku złego zabezpieczenia budynków lub obiektów użyteczności publicznej
– weryfikacja stanu osób, które doznały uszczerbku w wyniku błędów lekarskich
– weryfikacja w zakresie zasadności wypłaty odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych.

Podejmujemy czynności weryfikacyjne wobec kontrahentów przed podpisaniem umowy lub powierzeniem środków pieniężnych

Nasze biuro detektywistyczne dla firm przeprowadzi wywiad oraz zbierze informacje z różnych źródeł, które pozwolą ocenić zasadność podjęcia współpracy z osobą lub podmiotem.

Ochrona marki

Nasz detektyw pozyska informacje i dowody w sprawach dotyczących bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych, wytwarzania produktów i obrotu produktami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w tym w zakresie.

Podpisując umowę z naszą agencją detektywistyczną macie Państwo gwarancje, że rozwiązaniem Państwa problemów zajmie się profesjonalny detektyw dla firm, czynności wykonane będą rzetelnie i na najwyższym poziomie, a ich efekt będzie stanowił mocny dowód do wykorzystania w sporach sądowych.

Każde zlecenie kończy się sporządzeniem pisemnego sprawozdania z wykonania usług detektywistycznych zawierającym zakres, przebieg oraz efekt przeprowadzonych czynności i jest przekazywane wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego Zleceniodawcy.

 

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków