Windykacja należności

W ramach usług windykacyjnych podejmujemy działania, które mają za zadanie doprowadzić do skutecznego odzyskania Państwa należności od dłużników. Dzięki szerokiemu spektrum działań, które są w naszej ofercie, każdy przypadek jest indywidualnie analizowany, a środki windykacyjne dobierane, tak by nie tracąc czasu na podejmowanie nieskutecznych działań, skupić się na tych, które z uwagi na sytuacje dłużnika dają największe szanse na odzyskanie wyegzekwowanie długu.

Spośród ofert na rynku windykacji należności odznaczamy się:

– indywidualnym podejściem do każdej powierzonej nam sprawy,
– zaangażowaniem ukierunkowanym na osiągnięcie sukcesu,
– dobieraniem środków windykacyjnych w celu możliwie jak najszybszej egzekucji długu,
– wsparciem detektywów, radców prawnych, adwokatów oraz syndyków

W ramach windykacji należności oferujemy windykację pozasądową i windykację sądową

Windykacja pozasądowa:

– telefoniczną, korespondencyjną, bezpośrednią poprzez windykatorów terenowych,
– negocjacje w celu ustalenia planu spłat długów i jego zabezpieczenia,
– ujawnienie dłużnika w publicznych rejestrach.

Windykacja sądowa

Podejmowana przez współpracujących z nami radców prawnych i adwokatów, specjalistów w sprawach dochodzenia należności:

– przygotowanie i wniesienie do sądu pozwu oraz innych pism procesowych,
– prowadzenie spraw sądowych w celu uzyskania wyroku zasądzającego od dłużnika dochodzone należności,
– kierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika i czuwanie nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
– ustanowienie zabezpieczeń na majątku dłużnika (w szczególności hipotek).

Windykacja upadłościowa:

– przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,
– czuwanie nad postępowaniem upadłościowym.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków