Czynności detektywa w zakresie „kontroli” pracownika na zwolnieniu lekarskim L-4

Dość częstym zleceniem usług detektywistycznych należą te pochodzące od przedsiębiorców, a dotyczące sprawdzenia, czy pracownik zleceniodawcy przebywający na zwolnieniu lekarskim faktycznie wykorzystuje zwolnienie zgodnie z przeznaczeniem.

Przyjmując zlecenie tego typu informujemy klienta w jaki sposób dokonamy weryfikacji zwolnienia L-4. Agencja detektywistyczna nie posiada uprawnień kontrolnych jakie posiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych i detektywi nie prowadzą kontroli w miejscach zamieszkania pracownika bezpośrednio. Nie prowadzimy także rozmów z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim, nie przesłuchujemy go na okoliczność gdzie w danym dniu przebywał jak i nie przyjmujemy oświadczeń w tym zakresie. Nie mamy jako prywatni detektywi do tego prawa. Nasze działania detektywistyczne to działania skryte, polegają najczęściej na prowadzeniu obserwacji osoby co do której istnieją podejrzenia, że korzysta ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem. Oznacza to, że poprzez nasze działania dostarczamy wiedzy dotyczącej przebiegu dnia osoby objętej czynnościami. Pracodawcy z reguły typują do objęcia czynnościami pracowników, którym korzystanie ze zwolnienia lekarskiego zdarza się dość często.

Pracownik przybywający na zwolnieniu lekarskim, to dla pracodawcy, szczególnie zatrudniającego tylko kilku pracowników większy problem niż w przypadku firmy zatrudniającej kilkadziesiąt lub kilkaset osób. Poza kosztem dla pracodawcy, wypłaty świadczenia za okres 33 dni okresowej niezdolności do pracy, większym problemem dla małej firmy jest brak pracownika i konieczność przeorganizowania działań przedsiębiorstwa.

W naszej niemal dziesięcioletniej działalności świadczenia usług detektywistycznych udało nam się wielokrotnie pomóc przedsiębiorcom wykazać, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie wykorzystywał tego czasu zgodnie z przeznaczeniem.

Najczęstszymi ujawnionymi przypadkami dotyczącymi nieprawidłowości przy korzystaniu ze zwolnienia L-4 są takie, kiedy pracownik wykonuje prace remontowe w własnym domu/mieszkaniu. Innym powodem ujawnianym w trakcie prowadzenia działań detektywistycznych to podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego u innego przedsiębiorcy jak również prowadzenie w przypadku pracowników prowadzących gospodarstwo rolne prac polowych.

W każdej tego typu sprawie ustalony stan faktyczny dokumentujemy na materiale foto – video i przekazujemy wszystkie zebrane informacje klientowi.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków