Detektyw w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej.

W niniejszym wpisie rozwinę i uzupełnię wcześniej podnoszone kwestie dotyczące roli mojej agencji detektywistycznej w w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej. Przypomnę jakie przepisy regulują to zagadnienie, jakie przepisy karne zawiera ustawa i jakie w tym kontekście moje biuro detektywistyczne może podjąć działania, aby uchronić przedsiębiorców przed skutkiem nielegalnych działań.

Kwestie ochrony własności przemysłowej określa ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, która normuje w art.1 m.in. „stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.”

Jako biuro detektywistyczne, w sprawach z zakresu własności przemysłowej, wykonujemy zlecenia w szczególności dotyczące przestępstwa wymienionego w tytule X ustawy w art. 305 tj. podrabiania znaków towarowych –

  1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Na czym polegają działania detektywów z biura detektywistycznego SOLUM mające na celu ujawnienie i zapobieżenie przestępstwom obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi?

W pierwszej kolejności podejmowane przez nas działania detektywistyczne to monitoring rynku w celu ujawnienia ofert zarówno na portalach internetowych, kontrole placów handlowych, giełd itd.

Następnie wykonujemy rozpoznanie i wywiad dotyczący podmiotów oferujących do sprzedaży nielegalny towar.

W dalszej kolejności prowadzimy obserwacje wytypowanych miejsc prowadzenia działalności, a w ich efekcie pozyskujemy wiedzę na temat miejsc wytwarzania, dróg dystrybucji, odbiorców.

W toku podejmowanych czynności detektywistycznych zmierzamy także do pozyskania osobowych źródeł informacji mogących mieć wiedzę w interesującym nas temacie.

Na życzenie klienta podejmujemy współpracę z instytucjami zajmującymi się zwalczaniem przestępstw w tym zakresie tj. policja, KAS itp.,

Zlecając sprawy z zakresu ochrony znaków towarowych, agencji detektywistycznej SOLUM, możecie mieć Państwo pewność, że działania w tym zakresie zostaną przeprowadzone przez doświadczonych i posiadających kontakty detektywów, byłych funkcjonariuszy wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, wydziału techniki operacyjnej oraz służb specjalnych.

 

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków