Detektyw w sprawie rozwodowej

Większość spraw zlecanych detektywom dotyczy spraw rodzinnych, a w szczególności zebrania dowodów winy do sprawy rozwodowej.

Wiele osób noszących się z zamiarem skorzystania z usług detektywistycznych jest przekonanych, że działania detektywa w zakresie zebrania dowodów winy ograniczają się do udowodnienia niewierności. Na przykładzie spraw prowadzonych przez moje biuro przedstawię w jakich przypadkach byliśmy w stanie pomóc doprowadzić do udowodnienia winy współmałżonka również przy wystąpieniu innych aniżeli zdrada okoliczności. Przedstawię także w jakim przypadku zlecenie detektywowi sprawy do realizacji w zakresie udowodnienia zdrady nie będzie miało już sensu i nie doprowadzi do orzeczenia winy mimo formalnego trwania małżeństwa.

W tym artykule w skrócie przybliżę tematykę rozwodu oraz przedstawię przesłanki do orzeczenia winy skupiając się wyłącznie na tych w których poprzez działania detektywa mieliśmy okazję pomóc, czy to bezpośrednio czy też  dobierając środki techniczne, w konsekwencji doprowadzając do korzystnego rozstrzygnięcia dla klienta.

Przepisy dotyczące rozwodu uregulowane są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Przesłanki do orzeczenia rozwodu określa art. 56 KRO

  • 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
  • 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  • 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Natomiast kwestie orzeczenia winy rozkładu małżeństwa określa art. 57 KRO

  • 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
  • 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Sąd orzekając rozwód ustala czy któryś, a jeśli tak to który z małżonków ponosi winę czyli dopuścił się naruszenia obowiązków małżeńskich. Obowiązki te określone zostały w art. 23 KRO

„Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.”

            Charakterystycznymi zachowaniami kwalifikowanymi jako zawiniona przesłanka rozwodu w których skuteczne i efektywne są działania detektywa to alkoholizm (pijaństwo) i związanie z nimi zachowania takie jak przemoc, agresja słowna i fizyczna, zdrada małżeńska, nieinteresowanie się sprawami rodziny, zaniedbywanie spraw rodzinnych, demoralizujący stosunek do dzieci.  Czynności w zakresie udokumentowania zdrady małżeńskiej są najbardziej powszechnymi i nie wymagają większego wyjaśnienia. Ponieważ część negatywnych zachowań odbywa się „ w czterech ścianach” z reguły udokumentowanie przez detektywa w takich miejscach jest niemożliwe. Spotykając się z klientami doradzamy w takich sytuacjach podjęcie z własnej inicjatywy działań, które dostarczą dowodów winy. Nasza pomoc w tym zakresie ogranicza się do doboru i przygotowania odpowiedniego sprzętu rejestrującego. Sprzęt taki możemy wypożyczyć lub wskazać co warto w takiej sytuacji zakupić niekoniecznie sugerując się wysoką ceną. Z klientem dobieramy odpowiedni kamuflaż dostosowany do miejsca w którym ma się znajdować.

Przemoc lub niewłaściwe zachowanie współmałżonka występujące w miejscu zamieszkania jest o tyle jeszcze trudne do udowodnienia, ponieważ często zdarza się, że osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie lub pochodzące z kręgu znajomych nie chcą zeznawać zasłaniając się niewiedzą w obawie o reakcję osoby przeciwko której zeznają.

Jeśli zawinione zachowania mają miejsce poza miejsce zamieszkania, w miejscu publicznym wówczas detektywi z mojego biura prowadzą już czynności bezpośrednio. Nasze działania na przestrzeni niemal dekady działalności mojego biura detektywistycznego przyniosły efekty w wielu sprawach rodzinnych w sprawach o rozwód z  orzekaniem winy nie tylko w zakresie zdrady małżeńskiej ale także tych wymienionych powyżej.

Warto także nadmienić, że nie zawsze okoliczność związania się z innym partnerem jednego ze współmałżonków podczas trwania małżeństwa będzie skutkowało orzeczeniem rozwodu z jego wyłącznej winy. Nie zawsze w tej sytuacji jest sens zlecanie detektywowi tego typu spraw. Może mieć to miejsce wówczas gdy nastąpił już trwały i zupełny rozkład małżeństwa mimo jego formalnego trwania. Zostały zerwane wszystkie więzi łączące małżonków. Często już od jakiegoś czasu małżonkowie nawet nie mieszkają razem. W takim przypadku ponoszenie kosztów działań detektywa może być bezcelowe. Warto taką okoliczność  omówić ze swoim pełnomocnikiem i wówczas podjąć przemyślana decyzję o zaangażowaniu detektywa.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków