Instalowanie GPS w samochodzie jako czyn zabroniony. Powody stosowania i możliwości wykrycia.

Do częstych zleceń mojego biura detektywistycznego w przedmiocie wykrywania urządzeń inwigilacyjnych należą te dotyczące wykrycia lokalizatorów GPS w pojazdach. GPS najczęściej wykorzystywany jest do śledzenia partnera lub małżonka w sprawach, gdzie górę bierze zazdrość, czasem uzasadniona, a czasem jest to narzędzie do „wstępnego sprawdzenia wierności” Mając możliwość sprawdzenia pozycji pojazdu, osoby mające dostęp do przebiegu trasy partnera mogą weryfikować, rozpytując  na temat przebiegu dnia, czy to, co dana osoba robiła zgadza się z tym gdzie była. Jest to dość powszechny i charakterystyczny sygnał zgłaszany przez klientów zwracających się o usługę wykrycia lokalizatora GPS. Zazwyczaj chcą w ogóle dowiedzieć się czy są śledzeni za pomocą GPS i w przypadku ujawnienia proszą o demontaż takiego urządzenia lub pozostawienie go nadal w pojeździe, uzyskując przewagę nad śledzącym.

Do klientów, którzy rzadziej zwracają się o usługę wykrycia lokalizatorów GPS należą przedsiębiorcy. Zdarza się, że urządzenia GPS montowane są przez lub na zlecenie konkurencyjnych podmiotów gospodarczych, którzy w ten sposób mogą w dość szybki sposób pozyskać wiedzę na temat odwiedzanych klientów, miejsc zaopatrywania się w produkty, surowce, adresów zleceniodawców różnych usług (np. transportowych) itp.

O ile jeszcze 10 lat temu były to urządzenia drogie i mało popularne jak na ówczesne czasy, tak obecnie kupno „dobrego” GPS-a to wydatek rzędu 300 – 500 złotych. Urządzenia te pozwalają na lokalizację pojazdu w którym są montowane z dokładnością do kilku metrów, czyli bardzo dużą. Umożliwiają na bieżąco podgląd pozycji, zapisują trasę, miejsca postoju jak i historię przejazdów do wielu miesięcy wstecz. Niektóre również mają funkcje podsłuchu. Część odnajdywanych urządzeń posiada własne zasilanie i najczęściej montowane są poza kabiną pojazdu, część podłączone są do instalacji elektrycznej samochodu i montowane są bądź to w kabinie lub w pod pokrywą silnika, względnie w innych miejscach w których rozciągnięta jest instalacja elektryczna. Klienci zwracając się o tego typu usługę z reguły nie wiedzą, że czyn zakładania i uzyskiwanie informacji za ich pomocą wyczerpuje znamiona czynu zabronionego –  przestępstwa określonego  w art. 267 Kodeksu Karnego.
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Stosowanie lokalizatora GPS do śledzenia pojazdu wypełnia znamiona §3 (pogrubiony tekst). Pogląd taki wyraził m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu Izby Karnej z dnia 27 listopada 2019 r. (VKK 505/18).

Wykonując usługę wykrywania podsłuchów i lokalizatorów GPS w pojazdach, dysponując profesjonalnym sprzętem oraz wiedzą i doświadczeniem detektywów, poza skutecznym wykonaniem usługi, oferujemy naszym Klientom doradztwo w zakresie, co mogą zrobić w przypadku potwierdzenia, że są nielegalnie śledzeni. Na życzenie klienta zabezpieczamy go w środki techniczne uniemożliwiające śledzenie przy użyciu lokalizatora GPS.

 

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków