Kiedy wynajęcie detektywa w sprawie rozwodowej, mimo uzasadnionych podejrzeń o zdradę nie jest zasadne.

Nie zawsze zlecenie agencji detektywistycznej zgromadzenia dowodów winy do toczącej się sprawy rozwodowej, nawet przy uzasadnionych podejrzeniach niewierności współmałżonka jest zasadne.

Do mojego biura detektywistycznego zgłosiła się kobieta, która kilka miesięcy wcześniej zdecydowała się, że rozwiąże małżeństwo z nadzieją, że uzyska rozwód z orzekaniem o winie. Dotarły do niej informacje, że jej jeszcze mąż widywany jest z inną kobietą. Po przeprowadzeniu dłuższej rozmowy z klientką okazało się, że ona jak i jej mąż faktycznie nie zamieszkują już razem od prawie trzech lat. Mąż wyprowadził się do swojej matki, a powodem opuszczenia domu były kłótnie między nimi i jak sama to określiła zupełna niezgodność charakterów. Klientka przyznała, ze w małżeństwie nie układało się już od około dziesięciu lat ale wspólnie ustalili, że będą trwać w takim stanie dopóki ich dziecko nie „wydorośleje”.

Kierując się dobrem klientki (jej finansów w szczególności) odmówiliśmy przyjęcia takiego zlecenia, informując, że nasze działania faktycznie mogą potwierdzić jej podejrzenia, natomiast w toczącej się sprawie zapewne już nic nie pomogą. Nie chciała przyjąć tego do wiadomości, upierając się, że skoro nadal formalnie są jeszcze małżeństwem, mąż ma dochowywać wierności.

Dlaczego nie podjęliśmy tego zlecenia i dlaczego nie podejmujemy się takich zleceń od innych klientów będących w takich lub podobnych sytuacjach.

W tym przypadku klientka chciała udokumentować zdradę małżeńską ale przesłanek zawinionych rozwodu jest cała masa.

W każdej takiej sytuacji granicznym warunkiem zasadności gromadzenia dowodów jest czas faktycznego ustania małżeństwa, a więc wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a nie tego czy małżeństwo formalnie trwa czy nie.

Art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazuje na przesłanki rozwodu

  • 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
  • 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  • 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Trwały i zupełny rozkład małżeństwa występuje wtedy gdy przestaje istnieć między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Nawet dopuszczenie się zdrady w czasie trwania małżeństwa ale po zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia, nie będzie stanowić podstawy do orzeczenia winy. Z tego też powodu czynności detektywa, które faktycznie potwierdzą podejrzenia, a następnie sporządzone sprawozdanie z wykonania czynności detektywistycznych okażą się nieprzydatne.

W rozmowach wstępnych z klientami zalecamy, aby skontaktowali się z prawnikiem i przedstawili swoją sytuację, aby mieć później właściwe przekonanie, czy zlecenie detektywowi sprawy będzie dla nich korzystne i cokolwiek da.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków