Nieuczciwa konkurencja w branży TSL (przykład, jak zapobiec)

W ostatnim czasie do mojego biura detektywistycznego zgłosił się przedsiębiorca z branży transportowej z problemem polegającym na tym, że inny przedsiębiorca podjął współpracę z jego zleceniodawcami tj. załadowcami. Nie było by w tym nic dziwnego, ale sytuacja dotyczyła podjęcia współpracy przez konkurencyjnego przewoźnika z co najmniej trzema ustalonymi załadowcami zleceniodawcy praktycznie w jednym czasie. Firma konkurencyjna nie była znana przez mojego klienta, a była to niewielka firma dopiero wchodząca na rynek usług transportowych i nigdy nie korzystał z jej usług jako podwykonawcy. W umowach jakie zawierał z podwykonawcami o dłuższej współpracy zawarty był zapis o zakazie podejmowania bezpośredniego kontaktu z załadowcą. Nawet przy zlecaniu pojedynczych transportów – czy to krajowych na podstawie listów przewozowych, czy międzynarodowych na podstawie listu CMR, zawsze zamieszczany był zapis o zagrożeniu karą umowną za próbę podjęcia ładunków bezpośrednio.

Naszym zadaniem było ustalenie w jaki sposób podejrzana firma weszła w posiadanie wiedzy na temat klientów mojego zleceniodawcy. Szef firmy wykluczył, żeby wiedza na temat klientów wypłynęła od jego pracowników.

Poprosiliśmy na początek, aby umożliwił nam dostęp do pojazdów ciężarowych, które będą miały wyjeżdżać w trasę.

Dokonując sprawdzenia jednej z naczep ujawniliśmy zainstalowany nadajnik (lokalizator GPS) zaopatrzony w baterie pozwalającą na prace lokalizatora spokojnie przez okres kilku miesięcy oraz w kartę SIM. Przeprowadzając sprawdzenie, oczywiście wcześniej poprosiliśmy o odłączenie nadajnika GPS zainstalowanego przez klienta w ciągniku siodłowym, aby wykluczyć na wykrywaczu sygnały wysyłane z takiego urządzenia.

Po zdemontowaniu odnalezionego nielegalnie podłożonego lokalizatora GPS poinformowaliśmy o możliwych dalszych krokach prawnych w tej sprawie.

Powyższy przykład pokazuje jak nieuczciwa konkurencja w branży transportowej może w bardzo prosty, aczkolwiek nielegalny sposób wejść w posiadanie wiedzy na temat klientów, ale także pokazuje jak niewielkim kosztem możemy zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniem.

 

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków