Obowiązek detektywa powiadomienia o zawarciu umowy organów prowadzących postępowanie w/s o przestępstwo i przestępstwo skarbowe.

Wykonując działalność detektywistyczną podejmujemy czynności w sprawach w których toczy się już postępowanie karne. Dotyczy to spraw zlecanych przez klientów mających status pokrzywdzonych. Jeśli sprawy są zlecone przez klientów indywidualnych najczęściej dotyczą poszukiwania rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa kradzieży, kradzieży z włamaniem, oszustwa jak również ustalenia ich sprawców. Podmioty gospodarcze natomiast zlecają czynności w sprawach dotyczących obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi, kradzieży z firm dokonywanymi przez nieuczciwych pracowników itd. Na spotkaniu przed podpisaniem umowy zawsze pytamy, po wstępnej rozmowie, czy w sprawie, która dotyczy przestępstwa jest już prowadzone postępowanie karne i na jakim jest etapie, jaki organ sprawę prowadzi. W przypadku potwierdzenia, informujemy o obowiązku jaki na nas spoczywa po podpisaniu umowy, a mianowicie powiadomienia na piśmie o zawarciu takiej umowy. Kwestie obowiązku reguluje art. 25 ustawy o usługach detektywistycznych, który stanowi:

„Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.”

Niekiedy klienci zadają nam pytanie czy to konieczne i jaki jest cel naszego powiadomienia. Zawsze takie wątpliwości staramy się wyjaśnić i przekonujemy, że jest to korzystne także dla nich samych. Poprzez nasze działania możemy zebrać dowody niekiedy uzupełniając np. organa ścigania w toczącym się postępowania, poprzez to przyspieszyć tok postępowania. Angażując się konkretnej sprawie klient ma pewność, że poświęcamy czas i środki, które przyczynią się do pełniejszego rozwiązania sprawy.

Niepowiadomienie niezwłocznie o prowadzonych czynnościach detektywistycznych może później skutkować tym, że zebrany materiał będzie trudny do wykorzystania. Osoby prowadzące biuro detektywistyczne, które zaniedbało ciążący na nim obowiązek będą obawiać się odpowiedzialności, w tym przypadku karnej, swojego zaniedbania. O odpowiedzialności takiej mówi art. 44 ustawy o usługach detektywistycznych

„Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 25, nie wypełnia obowiązku zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o zawarciu umowy mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.”

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków