Rejestrowanie rozmów w której bierzemy udział. Jak możemy skutecznie zabezpieczyć się przed podsłuchem.

Jednym z częstych pytań zadawanych przy okazji wykonywania usługi wykrywania podsłuchów jest to dotyczące metody zabezpieczenia się na przyszłość przed tego typu zagrożeniem.

Jak już opisałem w jednym z wcześniejszych artykułów, podsłuchiwanie osób jest nielegalne i stanowi przestępstwo z art. 267 Kodeksu Karnego, Klienci również zwracają się  z zapytaniem, co w sytuacji kiedy dochodzi do rejestrowania rozmowy w której biorą udział, a osobą rejestrującą rozmowę jest jeden z rozmówców. Mimo przekonania, że rozmowa, którą prowadzą ma charakter poufny, to zdarza się, że osoba w niej uczestnicząca „na wszelki wypadek” rejestruje jej przebieg. Chyba każdemu z nas zdarzały się sytuacje w których powiedziało się więcej niż chciało  i najchętniej nie chciało by się do takiej rozmowy więcej wracać. Będąc przekonanym, że rozmowa jest w tzw. cztery oczy mamy przekonanie, że jej przebieg nie będzie znany szerszej grupie odbiorców. Co do samej nielegalności rejestrowania rozmowy w której bierzemy udział to zachowanie takie nie stanowi czynu zabronionego. Przyjmuje się, że rozmawiając z inną osobą jesteśmy świadomi wypowiadanych słów i konsekwencji tego co mówimy. Nie zawsze będąc wystarczająco ostrożnymi zaczynamy ufać innej osobie i pozwalamy sobie na powiedzenia czegoś, czego normalnie powiedzieć byśmy nie chcieli. W takich sytuacjach również istnieją sposoby na dyskretne zabezpieczenie się przed podsłuchem i zarejestrowaniem rozmowy. Moje biuro detektywistyczne oferuje specyficzną usługę polegająca na zaopatrzeniu przed ważną rozmową w urządzenie uniemożliwiające nagranie na jakiekolwiek urządzenie rejestrujące dźwięk (dyktafon, telefon komórkowy itp.). Urządzenie takie również przydatne jest w sytuacji kiedy klient nie zdołał wcześniej sprawdzić pomieszczenia w którym ma odbyć się spotkanie na obecność urządzeń podsłuchowych. Są również sytuacje w których to klient zostaje zaproszony na rozmowę do pomieszczeń, które nie pozostają w jego władaniu i z oczywistych powodów nie mógł poddać ich sprawdzeniu na obecność urządzeń podsłuchowych.

Urządzeniem zabezpieczającym przed podsłuchaniem i zarejestrowaniem rozmowy przez każde urządzenie posiadające mikrofon tj. dyktafon, telefon i wiele innych, jest zagłuszacz generujący fale ultradźwiękowe niesłyszalne dla ludzkiego ucha ale generujący dźwięk na tyle silny który brzmi jak szum, pisk „przykrywając” tło jakim  jest rozmowa. Rozmawiając przy włączonym zagłuszaczu możemy swobodnie prowadzić rozmowę, ale jej przebieg nie zostanie zarejestrowany. Po rozmowie osoba, która chciała ją zarejestrować będzie słyszeć jedynie szum.

W praktyce, zlecając zabezpieczenie spotkania przed wyciekiem informacji, wygląda to w ten sposób, że przed ważnym spotkaniem, detektyw z mojego biura detektywistycznego udaje się odpowiednio wcześniej, rozpoznaje obiekt i wybiera miejsce w którym zagłuszacz podsłuchów można położyć w sposób nie budzący podejrzeń. Jeśli to klient ma uczestniczyć w spotkaniu w obcym miejscu wówczas otrzymuje sprzęt, który posiadając przy sobie zabezpieczy go przed zarejestrowaniem rozmowy.

 

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków