Detektyw dla osób prywatnych Kraków
Sprawy rodzinne, ujawnianie i dokumentowanie...
Detektyw dla przedsiebiorców Kraków
Z naszych usług skorzystało już wiele przedsiębiorstw...
Analiza zainstalowanych podsłuchów Kraków
W dobie coraz większego rozwoju technologii oraz jej łatwej...
Szybkie odzyskiwanie danych
Mogą Państwo skorzystać z naszej profesjonalnej...
windykacja małopolskie
Odzyskanie należności od dłużników – warto powierzyć to..

Czynności detektywa realizowane dla osób prywatnych przez nasze biuro

Nasze usługi detektywistyczne obejmują:

– sprawy z zakresu prawa rodzinnego (sprawy rozwodowe), wykrywanie i dokumentacja przypadków niewierności partnerskiej i zdrady małżeńskiej, ustalenie sposobu spędzania wolnego czasu przez dziecko, żonę, męża, miejsc przebywania, ustalenia personaliów osób w towarzystwie których się znajdują, przeprowadzenia wywiadu na ich temat,

– ustalenia majątkowe, poszukiwanie majątku ruchomego i nieruchomego, źródeł dochodu, ustalenie miejsca pracy itp.

– poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się, poszukiwanie mienia utraconego w wyniku przestępstwa,

– zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, ustalanie świadków itp.

– windykacja należności – sądowa i pozasądowa

– wykrywanie podsłuchów – urządzeń podsłuchowych zainstalowanych w mieszkaniach, biurach, salach konferencyjnych itp. działających w technologii cyfrowej jak i analogowej. Ponadto wykrywamy ukryte kamery bezprzewodowe aktywne telefony komórkowe, dyktafony, lokalizatory GPS w samochodach.

Czynności detektywa realizowane dla przedsiębiorców przez nasze biuro

Nasze usługi detektywistyczne obejmują:

– przeprowadzenia kompleksowego wywiadu gospodarczego, wykonanie ustaleń majątkowych, zebranie dowodów w sprawach w których toczy się postępowanie karne oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ochrony znaków towarowych, nazw handlowych, ujawnienia czynów nieuczciwej konkurencji i zebranie dowodów w tym zakresie, weryfikacji prawdziwości danych dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym, doradztwa związanego z ryzykiem inwestycyjnym i innych.

Agencja detektywistyczna SOLUM spełnia wszystkie wymogi formalne do prowadzenia działalności, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Posiada wpis do rejestru działalności detektywistycznej Ministra Spraw Wewnętrznych nr RD-9/2013 oraz licencję na wykonywanie usług detektywistycznych nr 0001571 wydaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Każdy detektyw pracujący w agencji detektywistycznej SOLUM również posiada licencję detektywa.

Podpisując umowę z naszą agencją detektywistyczną macie Państwo gwarancje, że rozwiązaniem Państwa problemów zajmą się profesjonalny detektyw, czynności wykonane będą rzetelnie i na najwyższym poziomie, a ich efekt będzie stanowił mocny dowód do wykorzystania w sporach sądowych.

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynnosci, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych nie stosuje sie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.)

Nasze usługi wykonujemy na terenie województwa małopolskiego, w szczególności w miastach: Skawina, Wieliczka, Bochnia.

Skontaktuj
się z nami

Zaufaj specjalistom,
powierz nam swoje sprawy

Detektyw Kraków